Köszöntő Az est programja Támogatottak Védnökök Jegyinformációk Báli menü Szervező stáb Galéria Szponzorok

Támogatottak

Rövid videó:

Hosszú videó:

A támogatott intézmény a micskei Sámuel Szociális Bentlakás, amely a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyik intézményeként működik már 13 éve. Az intézmény jogilag az Érmelléki Református Diakóniai Alapítványhoz (ÉRDA) tartozik.

Az intézmény bemutatkozása:

Fő célkitűzésünk a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek segítése és iskoláztatása. Intézményünk jelenleg 35 gyerekkel foglalkozik, a legfiatalabb 4, a legidősebb 18 esztendős. Munkánk három területre terjed ki:

Az érmelléki egyházmegye különböző gyülekezeteiből a szegény, hátrányos helyzetű gyerekeket összegyűjtjük és iskoláztatjuk. Ez abból áll, hogy minden vasárnap délután a bentlakásba, Micskére hozzuk őket kisbusszal, itt a helyi iskolába járnak, és délután tanítónők segítségével oldják meg a házi feladatokat és vesznek részt más nevelő, építő programokba. A célunk az, hogy elősegítsük a szegény gyerekek anyanyelven való tanulását, valamint az, hogy megakadályozzuk a gyerekek kimaradását az iskolából, és azt, hogy a gyermekek állami gondozásba kerüljenek. Célunk mindenekelőtt, hogy keresztyén, magyar nevelésben részesüljenek. Péntek délutánonként a gyerekeket hazaszállítjuk hétvégére családjaikhoz, így nem sérül a szülő-gyerek kapcsolat, és a családi közösség sem bomlik meg.

Munkánk második része a családgondozás. Kisbusszal rendszeresen összegyűjtjük a nálunk lakó gyerekek szüleit az intézménybe, és különböző programokkal készülünk számukra, melyek segítő, nevelő, tanácsadó jellegűek. Ugyanakkor rendszeres a családlátogatás is, valamint lehetőségeinkhez mérten segítjük is a családokat.

Munkánk harmadik része a napközi üzemeltetése. A helyi, szegény gyerekek számára biztosítunk délutáni oktatást és felügyeletet. Ők iskola, óvoda után érkeznek hozzánk, meleg ebédet kapnak, és szakember segítségével készítik el a házi feladatokat, vagy vesznek részt programjainkban.

A támogatásból az épület fűtésrendszerének a felújítása, illetve – ha lehetséges – egy kisbusz vásárlása történne meg.

Bertalan Csilla
intézményvezető